poniedziałek, 10 listopada 2008

Debugging Wicket w Eclipse z Jetty

Zadanie na dziś przedebugować aplikacje napisaną z użyciem Wicket i działającą na serwerze Jetty. Wybieramy Run/External Tools/External Tools ..."
Potem dodajemy nowa konfiguracje, klikamy add new launch konfigurations
Wpisujemy od góry ścieżkę gdzie jest zainstalowany maven, projekt który chcemy debugować, a na samym końcu argumenty do maven: "jetty:run". Później przechodzimy do zakładki "Environment" i dodajemy nową zmienną MAVEN_OPTS z wartościami:
-Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=4000,server=y,suspend=n

Klikamy Run. Jeśli chcemy żeby serwer czekał na podłączenie debuggera ustawiamy ostatni parametr na y czyli suspend=y . Teraz tylko podłączenie debuggera
wybieramy Remote Java Application
wybieramy projekt do którego chcemy się podłączyć i potem wpisujemy hosta plus port jaki ustawiliśmy address=4000 teraz już tylko Debug :) postawić break pointy i udanej zabawy:)

Brak komentarzy: