poniedziałek, 7 kwietnia 2008

Apache ActiveMQ instalacja

Instalacja ApacheMQ tak zwanego Message Broker sprowadza się do ściągnięcia źródeł i ich rozpakowania, korzystamy z ActiveMQ 5.0.0 Release. Uruchomianie samego serwisu bez jakiej kol wiek konfiguracji z naszej strony, sprowadza się do przejścia do rozpakowanego katalogu, później podkatalog bin i uruchomienie skryptu uruchamiającego.
lukasz-lipkas-computer:~/Library/apache-activemq-5.0.0/bin lipka$ ./activemq
Na kosoli po chwili można zobaczyć następujące logi:
Loading message broker from: xbean:activemq.xml
INFO BrokerService - Using Persistence Adapter: AMQPersistenceAdapter(/Users/lipka/Library/apache-activemq-5.0.0/data/localhost)
INFO BrokerService - ActiveMQ 5.0.0 JMS Message Broker (localhost) is starting
INFO BrokerService - For help or more information please see: http://activemq.apache.org/
INFO AMQPersistenceAdapter - AMQStore starting using directory: /Users/lipka/Library/apache-activemq-5.0.0/data/localhost
INFO KahaStore - Kaha Store using data directory /Users/lipka/Library/apache-activemq-5.0.0/data/localhost/kr-store/state
INFO ManagementContext - JMX consoles can connect to service:jmx:rmi:///jndi/rmi://localhost:1099/jmxrmi
INFO AMQPersistenceAdapter - Active data files: []
INFO KahaStore - Kaha Store using data directory /Users/lipka/Library/apache-activemq-5.0.0/data/localhost/kr-store/data
INFO TransportServerThreadSupport - Listening for connections at: tcp://lukasz-lipkas-computer.local:61616
INFO TransportConnector - Connector openwire Started
INFO TransportServerThreadSupport - Listening for connections at: ssl://lukasz-lipkas-computer.local:61617
INFO TransportConnector - Connector ssl Started
INFO TransportServerThreadSupport - Listening for connections at: stomp://lukasz-lipkas-computer.local:61613
INFO TransportConnector - Connector stomp Started
INFO TransportServerThreadSupport - Listening for connections at: xmpp://lukasz-lipkas-computer.local:61222
INFO TransportConnector - Connector xmpp Started
INFO NetworkConnector - Network Connector org.apache.activemq.transport.discovery.multicast.MulticastDiscoveryAgent@28bdf4 Started
INFO BrokerService - ActiveMQ JMS Message Broker (localhost, ID:lukasz-lipkas-computer.local-50886-1207581085279-0:0) started
INFO TransportConnector - Connector vm://localhost Started
INFO log - Logging to org.slf4j.impl.JCLLoggerAdapter(org.mortbay.log) via org.mortbay.log.Slf4jLog
INFO log - jetty-6.1.4
INFO WebConsoleStarter - ActiveMQ WebConsole initialized.
INFO /admin - Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcher'
INFO log - ActiveMQ Console at http://0.0.0.0:8161/admin
INFO log - ActiveMQ Web Demos at http://0.0.0.0:8161/demo
INFO log - Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8161

Żeby sprawdzić czy działa otwieramy przeglądarkę i sprawdzamy adres http://0.0.0.0:8161/admin
Ostatni test czy wszystko działa poprawnie uruchamiamy przykład dostarczony przez dystrybutora (typowy przykład klient (czeka na 10 wiadomość) producent (produkuje 10 wiadomości)). Do uruchomienia przykładu musimy mieć zainstalowanego Anta. W katalogu gdzie rozpakowaliśmy źródła przechodzimy do pod katalogu examples i w jednej konsoli uruchamiamy klienta w drugiej producenta.
Klient:
lukasz-lipkas-computer:~/Library/apache-activemq-5.0.0/example lipka$ ant consumer
Producent:
lukasz-lipkas-computer:~/Library/apache-activemq-5.0.0/example lipka$ ant producer

Wszystko działa:) Teraz już tylko połączyć to z Mule:)


1 komentarz:

Jacek Laskowski pisze...

Cześć Łukasz,

I jak?! Udało się połączyć z Mule? Przeszedłem przez Twój wpis i mam uwagę odnośnie adresu konsoli - zamiast 0.0.0.0 dałbym localhost. Jest już nowa wersja AMQ 5.1.0.

Jacek
Notatnik Projektanta Java EE