poniedziałek, 8 grudnia 2008

4. Spotkanie Śląskiej Grupy Użytkowników Technologii Java ( Silesia JUG )

Śląska Grupa Użytkowników Technologii Java (Silesia JUG) serdecznie
zaprasza wszystkich na czwarte spotkanie, które odbędzie się
10.12.2008 o godzinie 18:30 w COIG (Centralny Ośrodek Informatyki
Górnictwa S.A.) w sali 136 na pierwszym piętrze, ul.Mikołowska 100.

Temat prezentacji: Kryptografia w Javie
Prowadzący: Zacheusz Siedlecki

Plan prezentacji:

Podstawy kryptografii w Javie
- Wprowadzenie
- Architektura JCA i JCE
- Szyfry symetryczne i asymetryczne
- Magazyny kluczy
- Skróty kryptograficzne
- Certyfikaty, podstawy PKI
- Podpis cyfrowy
- Dostawca usług kryptograficznych, konfiguracja

Praktyczne zastosowania (także z użyciem kart kryptograficznych)
- Wykorzystanie kart kryptograficznych (PKCS#11)
- Szyfrowanie strumienia
- Uwierzytelnianie klienta SSL certyfikatem
- Podpisywanie dokumentów PDF

Prezentacja będzie polegała w głównej mierze na omawianiu kodów
przykładowych programów.
Karty kryptograficzne użyte w przykładach zostały udostępnione przez
firmę CryptoTech.

Zapraszam wszystkich w imieniu Zacheusza i Silesia JUG.

Brak komentarzy: