czwartek, 2 października 2008

Eclipse - długość linii

Zadanie od kolegi, jak zmienić długość linii w Eclipse, Preferences -> Java Code Style -> Formatter odznaczamy Enable project specific settings, tworzymy nowy Profil klikamy New i wybieramy nazwę i bazę dla naszych nowych ustawień.

Potem idziemy do zakładki Line Wrapping i następnie w Maximum line width: wpisujemy ilość znaków jaką chcemy, żeby Eclipse nam wyświetlało:)

i potem Apply i OK i można się cieszyć ustawioną ilością znaków w linii:)Brak komentarzy: